Aktualności

Rozdajemy deski do serwowania przystawek.
24-06-2013

Uwaga, uwaga. Dla chętnych, którzy zechcą podzielić się z nami swoim przepisem na przystawkę, mamy 10 desek do ich podawania. Wystarczy przesłać na adres: [email protected] autorski przepis na przystawkę wraz ze zgodą na jego publikację w kąciku kulinarnym na stronie www.smakipoludnia24.pl. 

REGULAMIN

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ANTIPASTI” i jest zwany

dalej: "Konkursem".

2.Organizatorem Konkursu jest FIRMA „Smaki Południa” F.H.U. Sebastian Zawadzki,

ul. Belgradzka 8/4, 02-793 Warszawa

3. Fundatorem nagród jest „Smaki Południa” F.H.U. Sebastian Zawadzki, ul. Belgradzka 8/4, 02-793 Warszawa

4. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie

www.smakipoludnia.pl , oraz www.smakipoludnia24.pl

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności

do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) która w terminie od 24.06.2013  prześle autorski przepis na przystawkę (antipasto).

 NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest oryginalna deska do podawania przystawek.

 § 4

 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty

elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych

do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez

Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego

Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

3. Wraz z danymi osobowymi uczestnik konkursu musi przesłać dopisek potwierdzający, że dany przepis jest jego autorstwa i ma do niego pełne prawa autorskie. Uczestnik musi wyrazić także zgodę na zamieszczenie przepisu na stronie internetowej www.smakipoludnia24.pl

Wykonanie: ExceptionBrak produktów do porównania.