Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Smakipoludnia24.pl.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator – „Smaki Południa” F.H.U. Sebastian Zawadzki z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 8/4, 02-793 Warszawa, NIP 9241755437.

3. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem     poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub [email protected]

a). Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

b). imię i nazwisko

c). adres poczty elektronicznej e-mail

d). adres korespondencyjny

e). numer telefonu

4. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

6. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

7. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

8. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

9. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

10. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

Wykonanie: ExceptionBrak produktów do porównania.